028 22400 222 - Hotline: 0333904235 - Khiếu nại: 0333904235

Thỏa thuận thành viên

Điều khoản sử dụng  website Jean Phong Phú

Website www.phongphucorp.com  & www.jeanphongphu.com  (và được gọi tắt là “Jean Phong Phú”) là một trang web thương mại điện tử cho phép người sử dụng tạo một tài khoản để mua hàng hóa và đăng ký nhận bản tin, thông tin khuyến mãi . . . thông qua trang web Jean Phong Phú. Thành viên Jean Phong Phú (sau đây gọi tắt là “Thành viên”) có thể tạo tài khoản để mua hoặc đăng ký nhận bản tin, thông tin khuyến mãi từ trang web Jean Phong Phú.

Thỏa thuận sử dụng là các thỏa thuận mang tính pháp lý ràng buộc giữa Jean Phong Phú với bạn, người đăng ký vào Jean Phong Phú về việc truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc ứng dụng nào được giới thiệu trên trang web Jean Phong Phú .

Việc đăng ký thành viên và sử dụng các dịch vụ của Jean Phong Phú đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản được đăng tải trong “Thỏa thuận sử dụng” này. Tại từng thời điểm, để phù hợp với luật pháp, chúng tôi có thể tiếp tục cập nhật các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản khoản đã được cập nhật có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý thỏa thuận sử dụng đã được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo thỏa thuận sử dụng thường xuyên và tuân thủ các điều khoản để sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả nhất.

1. Sử dụng và chấm dứt sử dụng
- Để đăng ký thành viên bạn phải từ 16 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn sẽ không được đăng ký và sẽ không thể trở thành thành viên của Jean Phong Phú. Để đăng ký thành viên bạn phải chứng thực rằng bạn đủ 16 tuổi hoặc lớn hơn bằng cách nhập vào năm sinh chính xác của mình và tự chịu trách nhiệm về những thông tin mà bạn khai báo khi đăng ký khi đã trở thành thành viên của Jean Phong Phú.

- Jean Phong Phú sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, việc mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công từ cá nhân hay tổ chức nào khác cũng như bất kỳ sự cố nào về mặt kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ. Jean Phong Phú cũng không chịu trách nhiệm về việc mất, tổn hại, bao gồm cả sự xâm phạm cá nhân từ việc sử dụng trang web Jean Phong Phú, hoặc bất kỳ sự tương tác nào giữa các thành viên cả trong và ngoài trang web Jean Phong Phú.

-  Jean Phong Phú có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn ngay lập tức nếu phát hiện bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận sử dụng này mà không cần phải thông báo trước. Bạn cũng có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình với bất kỳ lý do nào bằng cách email yêu cầu đến admin@jeanphongphu.com hoặc điện thoại (028) 22400 222 . Ngoài ra bạn hãy gọi điện hoặc email cho chúng tôi nếu bạn phát hiện ra một hoặc nhiều thành viên của Jean Phong Phú  vi phạm nội quy của chúng tôi.

2. Tài khoản thành viên, mật khẩu và sự bảo mật
- Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho Jean Phong Phú! về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.Jean Phong Phú ! không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 2 này.

3. Quyền sở hữu trí tuệ
- Website Jean Phong Phú là sản phẩm của Tổng Cty CP Phong Phú và được pháp luât bảo hộ. Bạn không được phép đăng tải, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bất cứ thành phần, hình thức nào của hệ thống Jean Phong Phú trừ khi bạn nhận được văn bản chính thức của chúng tôi.

- Khi đã là thành viên, bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, áp dụng và sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan đến Jean Phong Phú và/hoặc dịch vụ của Jean Phong Phú một cách hoàn toàn miễn phí.

4. Thái độ và hành vi ứng xử của thành viên
- Bằng việc nhấn vào nút “Đồng ý” hoặc “OK” khi đăng ký thành viên, bạn đã khẳng định rằng:
 a) Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với các thông tin và hoạt động của mình tại Jean Phong Phú
 b) Chỉ sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại
 c) Bạn không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vào các hoạt động phi pháp
 d) Không cố gắng truy nhập bất hợp pháp đến dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của thành viên khác. Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.

- Bạn đồng ý rằng sẽ KHÔNG tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phát dưới bất kỳ hình thức nào:
 a) Những thông tin về bản quyền, tên gọi độc quyền và các nội dung khác được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi
 b) Bất kỳ thông tin bất hợp pháp,nguy hại, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, xúc phạm, giả mạo, kích động,. . .gây khó chịu hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hoặc khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ quy định nào của pháp luật địa phương, quốc gia hay nước ngoài.
 c) Các thông tin dẫn đến việc truyền bá hoặc khuyến khích các hành vi trái luật pháp
 d) Các thông tin sai và lệch lạc
 e) Thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, các đoạn mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

5. Thông báo vi phạm thỏa thuận sử dụng
Jean Phong Phú mong muốn trở thành cổng thương mại điện tử tiện lợi cho người mua hàng. Vì vậy, nếu bạn phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email admin@jeanphongphu.com hoặc điện thoại (028) 22400 222

6. Miễn trừ
Jean Phong Phú sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới trang web. Jean Phong Phú và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường , bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà bạn cung cấp trên trang web, việc bạn vi phạm thỏa thuận sử dụng; vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác hoặc việc bạn vi phạm luật pháp hiện hành.

7. Đóng góp cho Jean Phong Phú
Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đế xuất (“Đóng góp”) cho Jean Phong Phú! Thông qua các thông tin liên hệ, phản hồi; bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền, (b) Jean Phong Phú! Không có nghĩa vụ giữ bí mật , thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các đóng góp, (c) Jean Phong Phú! Có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các Đóng góp này vì bất cứ mục đích gì, nói cách khác, trên các phương tiện truyền thộng; (d) Jean Phong Phú! có thể có những cách thức tương tự với những Đóng góp để xem xét và phát triển; (e) Đóng góp của bạn tư động trở thành tài sản của Jean Phong Phú! không có bất cứ nghĩa vụ nào của Jean Phong Phú! đối với bạn; và (f) bạn không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ Jean Phong Phú ! trong bất kỳ trường hợp nào.

8. Thông tin chung
Thỏa thuận sử dụng này được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Jean Phong Phú về việc bạn sử dụng dịch vụ do Jean Phong Phú cung cấp. Việc Jean Phong Phú không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong Thỏa thuận sử dụng sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận sử dụng bị vô hiệu thì các điều khoản khác của Thỏa thuận sử dụng vẫn sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực

9. Thỏa thuận bổ sung
Một số vùng của trang web này không tránh khỏi phụ thuộc vào những thỏa thuận bổ sung. Bằng cách sử dụng những vùng như thế hoặc bất cứ phần nào thuộc vùng này, bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi những thỏa thuận sử dụng thêm vào thích hợp với những vùng như thế.